• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Okrogli steklenični hladilni stolpi z nasprotnim tokom

    Hladilni stolp z odprtim krogom je izmenjevalnik toplote, ki omogoča hlajenje vode z neposrednim stikom z zrakom.

    Prenos toplote iz vode v zrak se delno izvaja s smiselnim prenosom toplote, predvsem pa z latentnim prenosom toplote (izhlapevanje dela vode v zrak), kar omogoča doseganje hladilnih temperatur, nižjih od temperature okolice.